Status terbaru Fasha Sandha selepas bercerai...

Pada: Selasa, 2 Februari 2016
Selepas bercerai beberapa hari yang lalu, berita terbaru mengenai Fasha Sandha semakin jarang di dengar, kerana konsep no komen Fasha Sandha yang enggan memberiahu lebih lanjut mengenai perceraiannya dengan Jejai. Mungkin masih dalam keadaan berduka dan bersedih.


Namun menerusi Instagram miliknya, Fasha sempat memeritahu mengenai keadaannya terkini.

I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they’re right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.
_______
Saya percaya bahawa semua yang berlaku ada sebab. Orang berubah supaya anda boleh belajar untuk melepaskan, berlaku kesilapan supaya anda menghargai mereka apabila mereka betul, anda percaya fitnah supaya anda akhirnya belajar mempercayai tidak ada tetapi diri sendiri, dan kadang-kadang perkara yang baik jatuh selain jadi perkara yang lebih baik boleh jatuh bersama-sama.

Tag : , , , , ,